Ko smo mi

Psihološki centar je skup psihologa koji imaju za cilj da svoje profesionalne vještine usmjere na osobe u nekoj vrsti psihološke potrebe. Smatramo da nas, sem profesionalnih, karakterišu i određene lične osobine, koje su nas i usmjerile na ovu pomagačku profesiju, i da nas te osobine navode da svoja znanja ponudimo širem broju ljudi. U našem centru rade psiholozi različitih usmjerenja i orjentacija. Iza nas stoje brojne edukacije i znanja, ali prije svega, rad na sebi. Kao skup profesionalaca, smatramo da su načela humanističke psihologije, psihološkog integriteta i holistički prikaz ličnosti osnove za rad sa svakim čovjekom.

Prvi princip rada psihologa je naučni metod. Dakle, psiholozi koriste provjerene, potvrđene teorije i istraživanja kao osnov svog rada. Kao i doktori, psiholozi koriste hipoteze, pretpostavke u svom radu, na osnovu konkretnih podataka.
Drugo, etičnost u postupanju je podrazumevajuća. Još je Jung prije stotinak godina govorio da neuroza predstavlja ne samo psihološki nego i moralni problem. Dakle, psiholog se trudi da sa čovjekom radi uvažavajući najviše moralne kriterijume.
Treće, psiholog radi sa klijentom radi konkretne dobrobiti. To znači da rezultati rada moraju biti vidljivi i jasni. Psiholog koristi određene metode i preporuke koje su prilagođene svakom klijentu.

Image
Boško Ilić
Image
Marija Marković
Image
Daniljela Vojnović
Image
Jelena Raičević
Image
Branka Stepanović Ilić

Šta radimo

SAVJETODAVNI RAD

Grupni rad je jedna od ustaljenih praksi psihološkog posla. Ušla je u terapeutski model preko osnivača psihodrame – Jakoba Morena. 

ANALIZA SNOVA

Grupni rad je jedna od ustaljenih praksi psihološkog posla. Ušla je u terapeutski model preko osnivača psihodrame – Jakoba Morena.

TESTIRANJA

Čest je slučaj da djeca nisu sigurna koju školu žele da upišu, kojim poslom žele da se bave. Roditelji nekad imaju ideju šta bi njihovo dijete trebalo da uči i čim da se bavi, ali nekad i nemaju. 

RAD SA FIRMAMA I ORGANIZACIJAMA

Otvaranje nove firme ili širenje posla podrazumijeva znanje o budućem tržištu. Psiholozi su osposobljeni i trenirani da dobijaju pouzdane i kvalitetne podatke na reprezentativnim uzorcima.