Individualno tumačenje snova

Ovakav pristup se po svojoj suštini ne razlikuje od pristupa u grupi. Međutim, u individualnom radu, psiholog ima više vremena da se bavi snevačem i da oformi ličniji pristup. To znači da se može ići u detaljniji rad na simbolima, da se mogu obraditi i emocije koji ne mogu pred grupom, da se mogu tumačiti elementi koje snevač smatra intimnim...

Proces je veoma sličan; snevač priča određeni san, nakon čega psiholog postavla pitanja kojim bi se razjasnili simboli u snu, posle čega slijedi intepretacija. Naravno, u predviđenom opsjegu od sat vremena, se može obraditi i više od jednog sna, te uz prethodno navedene činjenice, ovo bi predstavljalo jednu od pogodnosti individualnog pristupa. Najčešće je slučaj da je rad u grupi sasvim dovoljan za razjašnjenje nekog sna, ali poneko ima preferenciju za individualni pristup.

Psihološka analiza snova u grupi

Grupni rad je jedna od ustaljenih praksi psihološkog posla. Ušla je u terapeutski model preko osnivača psihodrame – Jakoba Morena. Glavna ideja grupnog rada je da razmjenom u grupi imamo mogućnost da psihološki napredujemo. Prva i najvidljivija dobit je dobro protumačeni san, koji nas interesuje. Nadalje, važno je upoznavanje novih ljudi i uviđanje da veliki broj njih ima slične izazove i okolnosti u životu. Kada su u pitanju snovi, onda postoji mogućnost da se preko rada na snu neke druge osobe, mi obogatimo kao ličnost.

Metod rada je uspostavio i raširio pokojni profesor Ivan Nastović. Izuzetno je temeljno osmišljen i daje veoma dobre rezultate. Jedina razlika u odnosu na individualni rad je ta što se tumačenje odvija pred drugim ljudima.  Dakle, samo psiholog i snevač (onaj čiji je san) razgovaraju o snu. Ostali slušaju i eventualno na kraju „odrađenog“ sna podijele svoje iskustvo ili emocije sa grupom. Temeljnije rečeno, snevač ispriča san, i psiholog postavlja pitanja koja bi razjasnila simbole u snu, dovodeći ih u vezu sa svakodnevnim životom. Poslije dobijanja tih informacija daje se pokušaj interpretacije sna i sluša se povratno mišljenje snevača.