Individualno tumačenje snova

Ovakav pristup se po svojoj suštini ne razlikuje od pristupa u grupi. Međutim, u individualnom radu, psiholog ima više vremena da se bavi snevačem i da oformi ličniji pristup. To znači da se može ići u detaljniji rad na simbolima, da se mogu obraditi i emocije koji ne mogu pred grupom, da se mogu tumačiti elementi koje snevač smatra intimnim...

Proces je veoma sličan; snevač priča određeni san, nakon čega psiholog postavla pitanja kojim bi se razjasnili simboli u snu, posle čega slijedi intepretacija. Naravno, u predviđenom opsjegu od sat vremena, se može obraditi i više od jednog sna, te uz prethodno navedene činjenice, ovo bi predstavljalo jednu od pogodnosti individualnog pristupa. Najčešće je slučaj da je rad u grupi sasvim dovoljan za razjašnjenje nekog sna, ali poneko ima preferenciju za individualni pristup.