Uticaj hrane na anksioznost -Omega - 3 smanjuju anksioznost-

Naše tijelo je prilagodljivo. Ako dođe do povrede mozga, nepovrijeđeni djelovi koliko je moguće preuzimaju funkcije oštećenog dijela. Kada je u pitanju ishrana, tijelo ima mogućnosti da stvara potrebne elemente iz onih koji su dostupni, proteine iz ugljenih hidrata ili masti iz proteina. Međutim, stvaranje omega-3 masnih kiselina iz drugih namirnica nije toliko efikasno, te kada se one ne unose u dovoljnoj količini, stvara se deficit u organizmu. U modernoj ishrani je slabo zastupljena riba (lovljena) a zbog ekonomičnosti proizvodnje, teško je dostupna organaska hrana (skupa je). Ovo su dva glavna izvora omega-3 masnih kiselina, tako da je koncentracija ovih nutrijenata u organizmu – mala.

Kako roditelji mogu uticati na inteligenciju djeteta?

Nasleđe utiče u najvećoj mjeri na količnik inteligencije. Međutim, procjene govore da oko 20% inteligencije je pod uticajem sredine. Odavno je poznato u psihologiji da je rani razvoj ključan za razvoj djeteta. Ovdje se misli na period prvih par godina života. Svakako da se uticaj nastavlja kroz školovanje i  socijalizaciju sa drugom djecom. To znači da će posmatrana funkcija, u ovom slučaju inteligencija, zavisiti od kvaliteta učitelja i kasnije nastavnika, ali i čitave škole. Dobri učitelji i nastavnici će imati u vidu kapacitete djeteta i prilagoditi nastavu i odnos. Škola kao sistem će voditi računa o nadarenoj djeci, a podsticati razvoj kod sve djece. Pokušavaće da izrade kvalitetne ponude sekcija i dodatne nastave.

RAZMAŽENO DIJETE, SREĆNO DIJETE?

Posljednih godina kada skoro na svakom koraku slušamo ili čitamo o roditeljstvu, metodama vaspitanja, izazovima koje uloge roditlja nose pa je paradoksalno da se sve veći broj roditelja osjeća zbunjeno, nesigurno, zabrinuto... Često se zapitamo koji pristup u vaspitanju djece treba izabrati. U vremenu odrastanja naših djedova, baka, ali i roditelja, rigidna porodična pravila, fizičko kažnjavanje djece, dominantan autoritet odraslih, bili su jedna ne tako željena krajnost. Danas se susrećemo sa drugom: roditelji koji se toliko boje da bi djetetu mogli narušiti samopoštovanje, ugušiti njegovu kreativnost, da zaboravljaju koliko je zapravo važno postavljanje pravila i granica.

Uticaj hrane na depresiju

Omega – 3 masne kiseline smanjuju depresiju

Depresija je ozbiljan problem. Kao i kod svih psiholoških poremećaja, na njen nastanak utiče više faktora. Takođe, kao i svi psihološki problem, prožima se i kroz um i kroz tijelo i kroz dušu. Dobar tretman ne zanemarije ovu povezanost. Ali, neki tretmani stavljaju naglasak na određene faktore. U ranom razvoju ovog problema, uobičajeno je da stručnjaci stavljaju akcenat na psihološki aspect poremećaja, ali ako se stanje nastavlja, psihofarmaci – ljekovi se prepisuju.

Upotrebna vrijednost bajki u psihoterapijskom/savjetodavnom procesu

Sam naslov je neobičan. Govorimo o bajki kao o nečemu što čovjeku može pomoći da riješi neki psihološki problem. Kako to? Da bismo to saznali, prvo moramo znati nekoliko činjenica o bajkama. Velikani psihologije, kao što su Karl Gustav Jung, Bruno Betelhajm ili u našem podneblju Žarko Trebješanin, govorili su o značaju bajke u psihološkom smislu.

Zašto treba osluškivati, tumačiti snove?

Svako od nas je imao barem nekoliko puta divne snove, prepune pozitivnih emocija, divnih doživljaja, koji su ostavljali mir nakon buđenja. Tačnije, vjerovatno su ostavljali pregršt prijatnih osjećanja, koja su se zadržala na javi, i taj osjećaj pamtimo godinama. I ljudi bi voljeli da saznaju šta ti snovi znače. To je jedan od razloga zašto bi neko poželio da mu se protumači san.

Šta sabotira seksualnu želju i orgazam ?

Jedna misao može i probuditi i sabotirati seksualnu želju. Česta pitanja u vezi seksualnosti ostaju prećutana iz različitih razloga. Kao na primjer: zašto nemam orgazam? Zašto gubim seksualnu želju? Ako se ukloni  mogućnost urinarne infekcije, polnih i drugih bolesti, oštećenja nerava,uticaj alkohola i psihoaktivnih supstanci, fizički premor, ostaju, dakle, psihološki faktori. Evo samo nekoliko njih:

Testiranja inteligencije

Ljude često interesuje koliki IQ imaju. Koliko su inteligentni. U ovom tekstu ćemo kratko ukazati na osnovne pojmove i prikazati ovaj domen ljudskog funkcionisanja za potrebe zainteresovanog čitaoca.

Ljudi su se oduvijek rangirali jedni prema drugima. Oni koji su rukovodili birali su najbolje od onoga što im se nudi. Prema riječima jednog mog profesora, prve naznake selekcije imamo još u Bibliji, u Starom zavjetu.

Kako bolje razumjeti snove

Snovi imaju mnogo svrha. Uopšte, sanjanje je jedna od najnasušnijih potreba organizma. Procjene su da se prije može preživjeti bez hrane nego bez spavanja i sanjanja. Ipak, nema dominantne, probitačne teorije zašto sanjamo, čak ni zašto spavamo. Ja ću ovdje izložiti neke funkcije snova, i vrlo šture, opšte smjernice za tumačenja. Ovo dolazi iz mog iskustva sa svojim i tuđim snovima.