Istraživanje tržišta

Otvaranje nove firme ili širenje posla podrazumijeva znanje o budućem tržištu. Psiholozi su osposobljeni i trenirani da dobijaju pouzdane i kvalitetne podatke na reprezentativnim uzorcima. Dakle, da bi vlasnik i rukovodilac firme znao sa kojim promjenljivima treba da računa (broj korisnika, platežna moć, učestalost potrošnje, klasteri potrošača, navike korisnika i tako dalje...) istraživanje tržišta treba da bude pouzdano, precizno i objektivno. Pouzdanost se objezbjeđuje biranjem pravog uzorka i drugim uslovima mjerenja. Preciznost se obezbjeđuje fokusom na tražene odlike, preciznim formulisanjem potreba i adekvatnim mjernim instrumentima. Objektivnost se obezbjeđuje tačno utvrđenim metodama, uvremenjenošću i potojanjem preciznosti i pouzdanosti.