Profesionalna selekcija za potrebe firmi

Uspješna firma počiva na uspješnim i zadovoljnim radnicima. Da bi radnik bio uspješan, treba da bude kompetentan sa zahtjevima poslodavca, usljed svojih profesionalnih i ljudskih vještina. Da bi radnik bio zadovoljan potrebno je posao ne doživljava kao muku i tegobu, i da nalazi neki smisao u poslu koji obavlja. Zapošljavanje uspješnog i zadovoljnog radnika je puno lakše kada postoji procjena od strane psihologa. Psiholozi koriste standardizovane instrumente kojim se ispituje ličnost i sposobnosti kandidata za posao. Dodatno, ispituju se njihove vještine prilagođavanja, sposobnost za podnošenje stresa i motivacija, preko psihološkog intervjua. Za potrebe selekcije kandidata za posao, osim stručnih kompetencija, krucijalno je važno da postoje određeni psihološki faktori, ako je kompaniji cilj da ima efikasnog radnika.