Online savjetovanje

Ovo je standardni oblik savjetovanja izuzev što se odvija preko neke internet platforme, pa psiholog i klijent nisu u istoj prostoriji. Sva psihološka pravila funkcionišu i ovdje. Rad je istovjetan, sem što se klijent javlja iz svog prostora a ne dolazi lično u psihološku ordinaciju.

Ova opcija je posebno pogodna osobama koje iz bilo kojeg razloga ne mogu doću u ordinaciju. To može biti neki psihološki razlog (fobija od otvorenog prostora, ili opsesivno-kompulzivni sindrom težeg oblika), ali i neki drugi logistički (prostorna udaljenost, dugo putovanje do ordinacije). Ovo je posebna pogodnost za naše ljude u inostranstvu koji žele da rade na svojim psihološkim problemima – na svom jeziku.

Saradnja sa defektolozima i logopedima, psihijatrima

Naš centar sarađuje i sa drugim profesijama koje su srodne psihološkoj. Kada se ukaže potreba možemo vas uputiti na prave osobe uz čiju pomoć ćete riješiti problem.

Savjeti u roditeljstvu

Postoje situacije u kojima roditelj ne može da se snađe i potrebna je podrška stručnjaka da bi se prevazišao neki izazov vezan za dijete. Takve situacije su recimo: noćno mokrenje, pretjerana tvrdoglavost, dječiji strahovi, pretjerana razmaženost djece, dječija impulsivnost, kasno progovaranje, konflikti među braćom/sestrama... Često je slučaj da psiholog samo sa nekoliko intervencija i savjeta može riješiti problem koji zadaje puno brige roditeljima. Ipak, kada su djeca u pitanju, po pravilu, određena pozitivna promjena kod djeteta obično podrazumijeva i mijenjanje samog roditelja i nekih ustaljenih praksi.

Savjetovanje za usmjeravanje školovanja

Svako želi najbolje za svoju djecu. Dio te želje je svakako i pravilan odabir profesije. Čovjek provodi trećinu života na poslu, i dobro bi bilo kada bi bio srećan sa onim što radi, i da svoj posao vidi kao nešto smisleno. Da bismo pomogli svom djetetu, adolescentu, treba mu prvenstveno pomoći da pravilno odabere buduću karijeru. Ne želimo da traći godine na fakultetu koji ne voli. Sem toga, treba odabrati fakultet koji ima realne šanse da pruži obrazovanje koje će donositi materijalne mogućnosti. S obzirom na broj dostupnih fakulteta, ovo je jedna od važnijih odluka. Dodatno, pravilan odabir smjera profesije gradi dodatnu motivaciju za rad, ali se ta motivacija preliva i na druga životna polja.

Lični rast i razvoj

Određeni ljudi imaju potrebu da postignu više niove finkcionisanja. To podrazumijeva razvoj kapaciteta ličnosti ka maksimalnim mogućnostima. Karl Jung to naziva individuacijom, a Abraham Maslom – samoaktelizacijom. Drugi nazivi za to su duhovno traženje, koučing... Zajednički imenilac je potreba za širenjem svog psihološkog polja koje će rezultirati boljim razumijevanjem sebe i drugih, kao i bolje funkcionisanje sa sobom i drugima. Psiholozi koriste naučne metode i znanja iz širokog spektra da bi potpomogli lični rast i razvoj pojedinca u onom smjeru u kojem on želi da se kreće.

Problemi sa učenjem i koncentracijom kod djece

U određenim, akutnim situacijama djeca mogu reagovati sa podbacivanjem u školi. Takve situacije su recimo: promjena mjesta stanovanja, promjena škole, prve simpatije, porodične nesuglasice, rođenje/ bolest brata ili sestre, polazak u više razrede osnovne škole, promjena vaspitača/učitelja... U takvim situacijama treba pronaći odgovarajući izlaz iz situacije. Najefikasniji i najefektivniji. Psiholog po pravilu nudi nekoliko rješenja i pristupa rješavanju problema zavisno od konteksta.

Najčešće, psiholog razgovorom sa roditeljem u prisustvu djeteta, dobija informacije o vrsti problema. Potom, u razgovoru sa djetetom u prisustvu jednog roditelja, dobija informacije od strane djeteta. Vrlo je čest slučaj da je to dovoljno da se napravi plan rada i savjeta koji će se praktikovati. Rjeđe je slučaj da je potrebno zadati test djetetu kojim bi se otkrili novi podaci.

Priprema djece za polazak u vrtić i školu

U nekim situacijama roditeljima i djeci je potrebna dodatna podrška i savjet prilikom polaska u školu ili vrtić. Ponekad su roditelji zabrinuti za način prilagođavanja djeteta, ponekad dijete daje otpora promjeni u kojoj se nalazi... Testiranjima i/ili psihološkim savjetima se pomaže porodici da se prilagodi novim uslovima. Testovima se utvrđuju sposobnosti i potencijali djeteta, ali i načini reagovanja, razrješavanja problema, frustracione tolerancije, na osnovu kojih se daje predikcija uspješnosti u školi/vrtiću, i savjet na koji način dalje postupati. Savjetodavnim radom se sabiraju iskustva djece i roditelja i predlažu alternative.