Problemi sa učenjem i koncentracijom kod djece

U određenim, akutnim situacijama djeca mogu reagovati sa podbacivanjem u školi. Takve situacije su recimo: promjena mjesta stanovanja, promjena škole, prve simpatije, porodične nesuglasice, rođenje/ bolest brata ili sestre, polazak u više razrede osnovne škole, promjena vaspitača/učitelja... U takvim situacijama treba pronaći odgovarajući izlaz iz situacije. Najefikasniji i najefektivniji. Psiholog po pravilu nudi nekoliko rješenja i pristupa rješavanju problema zavisno od konteksta.

Najčešće, psiholog razgovorom sa roditeljem u prisustvu djeteta, dobija informacije o vrsti problema. Potom, u razgovoru sa djetetom u prisustvu jednog roditelja, dobija informacije od strane djeteta. Vrlo je čest slučaj da je to dovoljno da se napravi plan rada i savjeta koji će se praktikovati. Rjeđe je slučaj da je potrebno zadati test djetetu kojim bi se otkrili novi podaci.