Saradnja sa defektolozima i logopedima, psihijatrima

Naš centar sarađuje i sa drugim profesijama koje su srodne psihološkoj. Kada se ukaže potreba možemo vas uputiti na prave osobe uz čiju pomoć ćete riješiti problem.