Savjeti u roditeljstvu

Postoje situacije u kojima roditelj ne može da se snađe i potrebna je podrška stručnjaka da bi se prevazišao neki izazov vezan za dijete. Takve situacije su recimo: noćno mokrenje, pretjerana tvrdoglavost, dječiji strahovi, pretjerana razmaženost djece, dječija impulsivnost, kasno progovaranje, konflikti među braćom/sestrama... Često je slučaj da psiholog samo sa nekoliko intervencija i savjeta može riješiti problem koji zadaje puno brige roditeljima. Ipak, kada su djeca u pitanju, po pravilu, određena pozitivna promjena kod djeteta obično podrazumijeva i mijenjanje samog roditelja i nekih ustaljenih praksi.