Savjetovanje za usmjeravanje školovanja

Svako želi najbolje za svoju djecu. Dio te želje je svakako i pravilan odabir profesije. Čovjek provodi trećinu života na poslu, i dobro bi bilo kada bi bio srećan sa onim što radi, i da svoj posao vidi kao nešto smisleno. Da bismo pomogli svom djetetu, adolescentu, treba mu prvenstveno pomoći da pravilno odabere buduću karijeru. Ne želimo da traći godine na fakultetu koji ne voli. Sem toga, treba odabrati fakultet koji ima realne šanse da pruži obrazovanje koje će donositi materijalne mogućnosti. S obzirom na broj dostupnih fakulteta, ovo je jedna od važnijih odluka. Dodatno, pravilan odabir smjera profesije gradi dodatnu motivaciju za rad, ali se ta motivacija preliva i na druga životna polja.