Testiranja inteligencije

Ljudi su oduvijek bili zainteresovani za procjenu svojih sposobnosti. Danas se smatra da je inteligencija osnova raznih drugih sposobnosti: emocionalnih, moralnih kapaciteta, međuljudske komunikacije, socijalizacije... Ipak, to je samo jedna mjera, i bez ostalih ljudskih kvaliteta, ne znači puno. Ipak, svako zainteresovan za procjenu svojih sposobnosti apstraknog uviđanja, prostornog snalaženja, perceptualne brzine i brojnih drugih aspekata inteligencije, može to saznati preko standardizovanih testova koje zadaju psiholozi.

Individualni psihološki profil (psihološka eksploracija ličnosti)

Postoje ljudi koji su oduvijek bili zainteresovani da saznaju o sebi. Svoje sposobnosti, kapacitete, domete, mane... Pojedinac koji želi da sazna sve ove, i još brojne druge podatke o sebi, sarađivaće sa psihologom. Da bi se napravio individualni psihološki profil, psiholog će koristiti: raznovrsne testove, psihološke intervjue, snove, projektivne tehnike, i brojne druge naučne metode. Rezultat ovog zajedničkog rada će biti deteljan opis ličnosti, pisan na jeziku svakom razumljivom, sa grafičkim prikazima pojedinih elemenata. Takođe, po zahtjevu korisnika, u profilu mogu stajati i preporuke za dalji rast i razvoj.

Profesionalna orjentacija za učenike

Čest je slučaj da djeca nisu sigurna koju školu žele da upišu, kojim poslom žele da se bave. Roditelji nekad imaju ideju šta bi njihovo dijete trebalo da uči i čim da se bavi, ali nekad i nemaju. Ta ideja je nekad ispravna ali nekad i nije. Korišćenjem standardizovanih instrumenata (psiholoških testova) možemo pomoći djetetu na šta da se usmjeri, koju školu da upiše. Rezultatima testa interesovanje se može pridružiti i testiranje sposobnosti koje dodatno može ukazati na kvalitete koji treba da usmjere karijeru. Uz integralni savjet psihologa, dijete uz pomoć roditelja može donijeti pravu odluku, i izbjeći traćenje godina u pogrešnoj srednjoj školi i fakultetu.