Individualni psihološki profil (psihološka eksploracija ličnosti)

Postoje ljudi koji su oduvijek bili zainteresovani da saznaju o sebi. Svoje sposobnosti, kapacitete, domete, mane... Pojedinac koji želi da sazna sve ove, i još brojne druge podatke o sebi, sarađivaće sa psihologom. Da bi se napravio individualni psihološki profil, psiholog će koristiti: raznovrsne testove, psihološke intervjue, snove, projektivne tehnike, i brojne druge naučne metode. Rezultat ovog zajedničkog rada će biti deteljan opis ličnosti, pisan na jeziku svakom razumljivom, sa grafičkim prikazima pojedinih elemenata. Takođe, po zahtjevu korisnika, u profilu mogu stajati i preporuke za dalji rast i razvoj.