Profesionalna orjentacija za učenike

Čest je slučaj da djeca nisu sigurna koju školu žele da upišu, kojim poslom žele da se bave. Roditelji nekad imaju ideju šta bi njihovo dijete trebalo da uči i čim da se bavi, ali nekad i nemaju. Ta ideja je nekad ispravna ali nekad i nije. Korišćenjem standardizovanih instrumenata (psiholoških testova) možemo pomoći djetetu na šta da se usmjeri, koju školu da upiše. Rezultatima testa interesovanje se može pridružiti i testiranje sposobnosti koje dodatno može ukazati na kvalitete koji treba da usmjere karijeru. Uz integralni savjet psihologa, dijete uz pomoć roditelja može donijeti pravu odluku, i izbjeći traćenje godina u pogrešnoj srednjoj školi i fakultetu.